Photo Awards – ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Magway City – မကွေးမြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုHpa-an City – ဘားအံမြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုDawei City – ထား၀ယ်မြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုPathein City – ပုသိမ်မြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုMeikhtila City – မိတ္ထီလာမြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆု%d bloggers like this: